Do ważnych wydarzeń z życia Katedry ostatniego czasu trzeba zaliczyć:

  • zorganizowanie wspólnie z Komisją Nauk Prawnych Oddziału PAN w Lublinie międzynarodowej konferencji Tradycja i postęp w prawie sądowym cywilnym (24-25 listopada 2006 r. Lublin),
  • udział wszystkich pracowników w Ogólnopolskim Zjeździe Katedr Postępowania Cywilnego Niechorze – Szczecin (28-30 wrzesień 2007 r.),
  • zorganizowanie Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Prawo sądowe cywilne - wyzwania dla Europy", która odbyła się w dniach 17-18 października 2008 r.

  

   Na polu dydaktycznym Katedra stara się urozmaicać wykłady dla studentów, zapraszając zaprzyjaźnionych specjalistów i naukowców. Przykładowo już kilkakrotnie z wykładami z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego gościł dr hab. Karol Weitz z Katedry Postępowania Cywilnego UW (Europejski Tytuł Egzekucyjny). Dr Wojciech Graliński z Katedry Postępowania Cywilnego i Międzynarodowego Prawa Handlowego UMCS wygłosił wykład o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. W 2006 r. dwa wykłady dla studentów IV roku prawa nt. Sądownictwa w Niemczech wygłosili zaprzyjaźnieni sędziowie Sądu Okręgowego w Chemnitz w Niemczech: Rudi Hackel i Thomas Mrodzinsky.

 

   Na zaproszenie pracowników Katedry odpowiedzieli także prof. Ann i Eugene Andres (USA), którzy w dniu 4 listopada 2008 r. wygłosili wykład nt. "The course of litigation in cases", ukazujący prawo sądowe cywilne przez pryzmat spraw wprost z amerykańskiej sali rozpraw.

 

Autor: Edyta Gapska
Ostatnia aktualizacja: 06.10.2010, godz. 14:14 - Marta Ordon