Dr hab. Grażyna Karolewicz, prof. KUL (założycielka Katedry Biografistyki Pedagogicznej) i dr hab. Ryszard Skrzyniarz, prof. KUL obecny jej kierownik.

 

Październik 2010 r., dr hab. Grażyna Karolewicz, prof. KUL

i dr hab. Ryszard Skrzyniarz, prof. KUL w otoczeniu studentów

seminarium magisterskiego z Biografistyki pedagogicznej:

Marta Skrzyńska, Milena Kasperek, Małgorzata Boguta,

Katarzyna Wołk, Bartłomiej Gogłuska, Izabela Waśkowicz,

Agnieszka Włosek, Marta Miller.

 

 

Grudzień 2010 r., spotkanie opłatkowe,

stoją od lewej: Iza Waśkowicz, dr hab. Ryszard Skrzyniarz, prof. KUL,

Magdalena Urban, dr hab. Grażyna Karolewicz, prof. KUL,

Urszula Samuła, Katarzyna Wołk, Marta Miller.

 

 

Autor: Tomasz Petkowicz
Ostatnia aktualizacja: 03.12.2012, godz. 11:43 - Liliana Kycia