Zajęcia będą prowadzone w pracowni komputerowej przy wykorzystaniu pakietu obliczeniowego SPSS. Celem zajęć jest przygotowanie studentów do zaawansowanej analizy danych ilościowych. Na zjaęciach będą poruszane następujące zagadnienia z zakresu statystyki indukcyjnej:

 

  1. Wnioskowanie statystyczne – wprowadzenie do estymacji parametrów statystycznych
  2. Estymacja parametrów statystycznych i minimalna liczebność próby
  3. Testowanie hipotez statystycznych – testy parametryczne i nieparametryczne
  4. Uogólniony model jednej i wielu zmiennych
  5. Badanie związku między zmiennymi - korelacje 
  6. Analiza regresji liniowej i nieliniowej
  7. Klasyfikacja
  8. Analiza czynnikowa
  9. Skalowanie: analiza rzetelności
Autor: Krzysztof Jurek
Ostatnia aktualizacja: 31.01.2016, godz. 14:21 - Krzysztof Jurek