Należy usilnie pracować nad tym, by wszyscy uświadomili sobie tak prawo do kultury,
jak i obowiązek pracy nad sobą i pomagania w tym innym.
Vaticanum II, KDK

Szanowni Państwo!

Poznawanie świata, zdobywanie wiedzy i poszukiwanie prawdy to dążenia, które towarzyszą człowiekowi przez całe życie. Chcąc wyjść naprzeciw tym pragnieniom Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - zbliżający się do setnej rocznicy swojego istnienia - powołał Uniwersytet Otwarty. Poprzez tę inicjatywę mamy nadzieję dotrzeć do szerokiego kręgu osób, które pragną odkrywać talenty i zainteresowania, rozwijać swoje pasje, a także zdobywać kwalifikacje zawodowe. Pragniemy, by z proponowanej oferty programowej Uniwersytetu Otwartego mogli skorzystać wszyscy – dorośli, młodzież i dzieci. Chcemy dostarczać najwyższej jakości usług edukacyjnych słuchaczom, niezależnie od ich wieku, wykształcenia oraz miejsca zamieszkania i obywatelstwa.

Uniwersytet Otwarty KUL to uniwersytet otwarty przede wszystkim na wartości duchowe, na człowieka, na dialog międzypokoleniowy i na bogactwo kultur. To Uniwersytet, który idąc z duchem czasu zachowuje tradycyjne wartości i pielęgnuje katolicką tożsamość.

Wszystkich, którzy znajdą w sobie odwagę do twórczego pomnażania talentów i życiowych pasji zachęcam do zainteresowania się ofertą Uniwersytetu Otwartego KUL.

ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk

Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w latach 2004-2012