Sekcja ds. Komercjalizacji Wiedzy i Technologii zajmuje się transferem wyników badań naukowych oraz prac rozwojowych prowadzonych w KUL. Do jej zadań należą m.in. identyfikowanie projektów posiadających potencjał komercjalizacyjny, wspieranie pracowników naukowych w zakresie opracowania oferty badawczo-rozwojowej, budowanie sieci kontaktów z przemysłem, realizacja procesu komercjalizacji wyników badań naukowych posiadających potencjał wdrożeniowy, koordynowanie całości procesu komercjalizacji oraz ustalanie strategicznych warunków transferu wiedzy i technologii.

 

Pracownicy Sekcji nawiązują relacje z otoczeniem gospodarczym, jednostkami naukowymi i samorządowymi w zakresie realizacji wspólnych projektów badawczo-rozwojowych oraz inicjują we współpracy z przedsiębiorstwami i pracownikami naukowymi wspólne prace wdrożeniowe. W tym celu współpracują na bieżąco zarówno z pracownikami naukowymi naszej Uczelni jak i zewnętrznymi firmami. Przygotowują oferty dla przedsiębiorców, angażują się w tworzenie wniosków projektowych z zakresu współpracy z przedsiębiorcami, jak i szeroko rozumianego rozwoju Uniwersytetu. Prowadzą również współpracę z funduszami inwestycyjnymi w celu pozyskania źródeł finansowania koniecznych dla rozwoju najbardziej perspektywicznych rozwiązań wypracowanych przez pracowników naszej uczelni.

 

Komercjalizacja wiedzy dotyczy nie tylko technologii czy patentów, to również transfer rozwiązań nietechnologicznych, do których należą m.in. dobra niematerialne i know-how związane z wynikami badań naukowych i prac rozwojowych. Zapraszamy do współpracy każdego pracownika Uniwersytetu, prowadzącego prace badawczo-rozwojowe.

 

Sekcja ds. Komercjalizacji Wiedzy i Technologii wspiera również przedsiębiorców w zakresie wdrażania innowacyjnych rozwiązań. Proponujemy realizację wspólnych projektów służących rozwojowi firmy i uzyskaniu przewagi konkurencyjnej. Wykonujemy również na zamówienie przedsiębiorcy analizy i badania naukowe. Dzięki wykwalifikowanej kadrze i potencjałowi Uniwersytetu jesteśmy w stanie zaoferować szeroką gamę usług z obszaru zarówno nauk społecznych, jak i przyrodniczych i technicznych.

 

 

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 13.03.2017, godz. 14:32 - Radosław Krajewski