Dział Współpracy z Zagranicą KUL (DWZ) podlega

Prorektorowi ds. Studentów i Kontaktów Międzynarodowych

ks. dr hab. Andrzejowi Kicińskiemu, prof. KUL

 


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZADANIA DWZ:

 

I. Koordynacja współpracy w ramach bilateralnych umów międzynarodowych

 

II. Obsługa stypendiów w ramach oferty BUWiWM i innych stypendiów dla studentów i pracowników KUL

 

III. Koordynacja pobytu stażystów i studentów obcokrajowców (do 1 roku pobytu)

 

IV. Organizacja wyjazdów władz KUL za granicę oraz koordynowanie pobytu oficjalnych delegacji i gości władz Uczelni

 

V. Obsługa wymian międzynarodowych studentów i pracowników KUL w ramach programów edukacyjnych Unii Europejskiej (Sekcja Obsługi Wymian Międzynarodowych)

 

VI. Współpraca z Kołami Przyjaciół KUL za granicą