Zadania:

Wyjście naprzeciw potrzebom niewidomych studentów wynikającym z trudności w dostępie do informacji

  • przygotowywanie elektronicznych i brajlowskich adaptacji podręczników akademickich i innych materiałów dydaktycznych (testów, egzaminów)‏
  • projektowanie i tworzenie grafiki dotykowej na potrzeby niewidomych studentów różnych kierunków
  • stworzenie pracowni ze specjalistycznym sprzętem umożliwiającym niewidomym studentom przygotowywanie się do zajęć współpraca z pracownikami dydaktycznymi
klamka_273
 

Centrum realizuje założone cele przez:

 

  • prezentacje pomocy dydaktycznych dla nauczycieli pracujących z niepełnosprawnymi dziećmi, poszukującym innowacyjnych rozwiązań i skutecznych sposobów wyrównywania ich szans na pełnowartościową edukację,
  • organizowanie szkoleń i prezentacji propagujących podstawowe informacje w zakresie przygotowywania adaptacji dla osób niewidomych oraz z dysfunkcją wzroku,
  • prowadzenie kursów języka angielskiego przez wykwalifi kowaną kadrę nauczycieli,
  • uczestnictwo w Projektach Europejskich.
Autor: Sylwia Bogusz
Ostatnia aktualizacja: 25.04.2010, godz. 20:25 - Sylwia Bogusz