Zgodnie, z zarządzeniem Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie utworzenia Sekcji Analiz Budżetowych oraz zarządzenia Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie zmiany załącznika do zarządzenia z dnia 30 maja 2014 w sprawie utworzenia Sekcji Analiz Budżetowych, do zadań Sekcji należy:

  1. Przygotowywanie materiałów niezbędnych do sporządzenia planu rzeczowo - finansowego Uczelni;
  2. Sporządzanie dla władz Uczelni okresowych informacji z realizacji i wykonania planu rzeczowo - finansowego Uczelni;
  3. Wdrażanie i prowadzenie procesu budżetowania w celu optymalnego wykorzystania środków finansowych będących w dyspozycji Uczelni;
  4. Kontrola wykorzystania przez jednostki organizacyjne Uczelni przyznanych środków finansowych;
  5. Przygotowywanie materiałów i danych źródłowych na posiedzenia Senackiej Komisji Budżetowej oraz obsługa administracyjna Komisji;
  6. Weryfikacja poprawności wyliczenia kosztów prowadzonych przez Uczelnię studiów i innych form kształcenia.
Autor: Tomasz Urawski
Ostatnia aktualizacja: 15.09.2016, godz. 10:08 - Tomasz Urawski