Zakres zadań Biura ds. organizacji uroczystości ogólnouniwersyteckich:


1) organizowanie i koordynowanie ceremonii i uroczystości ogólnouniwersyteckich, w szczególności takich jak:
a) Inauguracja roku akademickiego;
b) Święto Patronalne;
c) Opłatek Uniwersytecki;
d) rocznice i jubileusze związane z działalnością Uniwersytetu;
e) ceremonie wręczenia odznaczeń państwowych i nagród uczelnianych, w szczególności
uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa; medali i wyróżnień uniwersyteckich;
f) inne uroczystości okolicznościowe organizowane przez Rektora;
2) koordynowanie ceremonii pogrzebowych członków Senatu KUL;
3) koordynowanie wyjazdów społeczności akademickiej, w szczególności takich jak coroczna
Pielgrzymka Akademicka na Jasną Górą i coroczna Pielgrzymka do Łagiewnik;
4) wspieranie wydziałów w organizacji uroczystości wydziałowych;
5) odpowiedzialność i dbałość o sztandar Uniwersytetu, insygnia oraz togi członków Senatu;
6) koordynowanie działalności Akademickiej Służby Porządkowej;
7) dbałość o przestrzeganie ceremoniału akademickiego;
8) obsługa administracyjna Kapituły ds. Tytułów Honorowych, Medali i Odznaczeń;
9) zamawianie i ewidencja materiałów okolicznościowych.

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 08.03.2016, godz. 10:20 - Liliana Kycia