REPOZYTORIUM_i_wydawnictwa

 

 

Do zadań Działu Repozytorium i Pozycjonowania Wydawnictw w szczególności należy:

 

  • monitorowanie oraz wspieranie osiągania i utrzymywania wysokiej pozycji naukowej wydawnictw KUL;
  • prowadzenie Repozytorium Instytucjonalnego KUL;
  • monitorowanie realizacji strategii wydawniczej KUL;
  • upowszechnianie dorobku naukowego pracowników KUL;
  • analiza danych z Repozytorium Instytucjonalnego KUL na rzecz budowania strategii rozwoju Uniwersytetu;
  • współpraca z innymi działami w realizacji strategii rozwoju Uniwersytetu.
Autor: Agnieszka Matwis
Ostatnia aktualizacja: 20.12.2018, godz. 11:04 - Katarzyna Spira