Do zadań Działu Repozytorium i Pozycjonowania Wydawnictw w szczególności należy:

  • monitorowanie oraz wspieranie osiągania i utrzymywania wysokiej pozycji naukowej wydawnictw KUL;
  • prowadzenie Repozytorium Instytucjonalnego KUL;
  • monitorowanie realizacji strategii wydawniczej KUL;
  • upowszechnianie dorobku naukowego pracowników KUL;
  • analiza danych z Repozytorium Instytucjonalnego KUL na rzecz budowania strategii rozwoju Uniwersytetu;
  • współpraca z innymi działami w realizacji strategii rozwoju Uniwersytetu.
Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 26.06.2018, godz. 09:58 - Agnieszka Matwis