Zadania CSP

 

  • obsługa słuchaczy studiów podyplomowych i uczestników kursów dokształcających
  • prowadzenie rekrutacji na studia podyplomowe i kursy dokształcające
  • marketing i promocja różnych form doskonalenia zawodowego prowadzonych przez Uniwersytet we współpracy z Działem Komunikacji
  • koordynowanie realizowanych przez Uniwersytet studiów podyplomowych i kursów dokształcających
  • prowadzenie spraw kadry dydaktycznej w zakresie obsługi studiów podyplomowych i kursów dokształcających. 
Autor: Centrum Studiów Podyplomowych
Ostatnia aktualizacja: 14.10.2016, godz. 13:10 - Magdalena Fara