Zadania Działu Obługi Badań i Rozwoju Uniwersytetu - Sekcja Funduszy Strukturalnych:

1. Prowadzenie działalności informacyjnej i szkoleniowej w zakresie możliwości pozyskiwania środków z Funduszy Europejskich, poprzez:

  • informowanie o aktualnych konkursach i wytycznych, o procedurach wyboru partnerów w projektach oraz udostępnianie dokumentacji konkursowej,
  • przeprowadzanie szkoleń,
  • wskazanie możliwości dofinansowania realizacji pomysłów pracowników Uczelni z Funduszy Europejskich,
  • prowadzenie ewidencji planowanych projektów.

2. Przygotowywanie wniosków o realizację projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich pod względem formalno-prawnym oraz prowadzenie dokumentacji poprzedzającej rozpoczęcie realizacji projektu.

3. Zarządzanie projektami współfinansowanymi z Funduszy Europejskich poprzez zapewnienie kadry zarządzającej projektem oraz kontrolę projektów realizowanych przez jednostki organizacyjne Uczelni jako Lider lub Partner projektu.

4. Współpraca z innymi instytucjami uczestniczącymi w procesie zarządzania projektami współfinansowanymi z Funduszy Europejskich.

5. Inicjowanie projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Monika Lechniak
Ostatnia aktualizacja: 01.03.2016, godz. 12:04 - Piotr Siemaszko