Program:

 

10.00 - Dr Zdzisław Kudelski – Wprowadzenie

-  Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych,  dr hab. Hubert Łaszkiewicz, prof.  KUL

                    - Powitanie

- Dr Violetta Wejs-Milewska (Uniwersytet w Białymstoku) - Roman Palester -

- egzulant

- Prof. dr hab. Mirosława Ołdakowska-Kuflowa (KUL) – Stefan Borsukiewicz

czyli liryka subtelnego wyrazu

- Dr Dariusz Pachocki (KUL) - Rękopisy polskich pisarzy w paryskich piwnicach..

                    Przypadek Łobodowskiego

- Dyskusja

12.15 -  Przerwa

 

12.30 - Dr Henryk Duda (KUL) – Językoznawca czyta  Ferdynanda Goetla

- Dr Piotr Majewski (UMCS) – Roman Cieślewicz i krytycy

- Dyskusja

- Przerwa

 

 

O Józefie Czapskim w przeddzień 20 rocznicy śmierci

 

15.00

- Dr Zdzisław Kudelski (KUL)  – Czapski w armii gen. Andersa

- Dr hab. Wacław Pyczek, prof. KUL – Czapskiego widzenie świata.. Rysunki i obrazy

- Przerwa

 

16.15

- Dr hab. Arkadiusz Bagłajewski, prof. UMCS  – Dzienniki Czapskiego - niezwykłe dzieło egzystencji

-  Dr hab. Dorota Kudelska, prof. KUL  –  Kształt  zapisu – o dziennikach Czapskiego

- Dyskusja

 

 

18.00 – Wieczór wspomnień o Prof. Małgorzacie Kitowskiej-Łysiak

Oprawa muzyczna: Weronika Kijewska i Izabela Bartkowiak   (studentki IHS KUL)

 

Arkadiusz  Bagłajewski (Stowarzysznie Literackie „Kresy”, Lublin)

Jerzy  Jarzębski (UJ, Kraków)

Grzegorz Józefczuk (Stowarzyszenie Festiwal Brunona Schulza, Lublin)

Kamila  Leśniak (KUL, Lublin)

Leszek  Mądzik (Scena Plastyczna KUL, Lublin)

Tomasz  Pietrasiewicz (Ośrodek  „Brama Grodzka-Teatr NN” , Lublin)

Urszula  Ślusarczyk (UJK, Kielce)

 

Gospodarze wieczoru:  

Dorota  Kudelska  (KUL, Lublin)   i  Marcin  Lachowski (KUL, Lublin)

Autor: Instytut Historii Sztuki KUL
Ostatnia aktualizacja: 16.10.2013, godz. 14:13 - Ireneusz Marciszuk