Główne obszary zainteresowań naukowych:

 

 

  • Poezja XX wieku.
  • Literatura współczesna, zwłaszcza poezja po roku 1989, jej percepcja krytycznoliteracka i zakorzenienie w tradycji.
  • Estetyka niewyrażalności.
  • Metafizyczny i eschatologiczny wymiar poezji.
  • Polska myśl krytycznoliteracka XX i XXI w.
  • Teoria i praktyka interpretacji.

 

Autor: Jacek Hnidiuk
Ostatnia aktualizacja: 20.02.2009, godz. 13:39 - Jacek Hnidiuk