Zainteresowania naukowe

powinowactwa sztuk w oświeceniu i romantyzmie, zwłaszcza relacje pomiędzy literaturą a muzyką (libretta operowe, „muzyczność” literatury oraz sposób funkcjonowania dzieł literackich w partyturach muzycznych), ale też oddziaływanie tradycji ikonograficznej na literaturę; hermeneutyka literacko-muzyczna; recepcja twórczości poetów polskiego oświecenia i romantyzmu, „długie trwanie” epok minionych (zwłaszcza baroku) w kulturze oświecenia i romantyzmu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 26.07.2012, godz. 08:43 - Agata Poręba