Problematyka sacrum w literaturze współczesnej, zwłaszcza motywy sakrologiczne w prozie polskiej XX wieku; ponadto historia Polski XX wieku, dzieje teatru i kina.

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 18.05.2011, godz. 08:48 - Liliana Kycia