dydaktyka, zwłaszcza w zakresie: problematyki interpretacji tekstu literackiego w praktyce szkolnej, pracy wychowawczej nauczyciela, doskonalenia jego umiejętności interpersonalnych, motywowania uczniów do nauki, osobowości uczniów sprawiających problemy wychowawczo-dydaktyczne itp.; ponadto praca redakcyjna i korektorska; historia starożytna (ostatnie dni cesarstwa rzymskiego; kultura grecka i egipska) oraz historia filmu amerykańskiego.
Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 25.10.2007, godz. 09:37 - Aleksandra Dziak