literatura polsko-żydowska, wielokulturowość, kwestia żydowska w edukacji polonistycznej, nauczanie o Zagładzie w szkole, pamięć o Zagładzie w tekstach ocalonych

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 05.10.2013, godz. 00:25 - Aleksandra Dziak