dydaktyka języka polskiego; badanie procesu i sposobów kształcenia kompetencji analityczno-interpretacyjnych u uczniów I etapu edukacyjnego; wybrane aspekty psychologii rozwojowej i pedagogiki wczesnoszkolnej, dotyczące procesu rozwoju i kształcenia kompetencji nadawczo-odbiorczych uczniów; rozwiązania metodologiczne dydaktyk międzynarodowych, w zakresie nauczania języka ojczystego oraz ich adaptacja na grunt dydaktyki polskiej

Autor: Agnieszka Karczewska
Ostatnia aktualizacja: 15.10.2015, godz. 20:31 - Agnieszka Karczewska