• Filozofia przyrody, emergentyzm brytyjski XX wieku, poziomy ontologiczne (stratalizm)
  • Filozofia i teologia procesu, ontologia współczesna: A.N. Whitehead, R. Ingarden

  • Relacja nauka-wiara, przejawy działania Boga w świecie
  • Filozofia analityczna, filozofia niemiecka XX wieku: N. Hartmann, M. Scheler

  • Etyka współczesna, filozofia ciała i sportu

Autor: Jakub Dziadkowiec
Ostatnia aktualizacja: 08.09.2011, godz. 10:30 - Jakub Dziadkowiec