ZAINTERESOWANIA ZAWODOWE

- Badania z zakresu psychologii różnic indywidualnych ze szczególnym uwzględnieniem problematyki inteligencji, twórczości i osiągnięć. Badania dotyczą osób wybitnie zdolnych.

Realizowane tematy: “Psychologiczne uwarunkowania osiągnięć osób wybitnie zdolnych”, “Kategoria oceny a osiągnięcia osób wybitnie zdolnych”, “Kategoria oceny a rozwiązywanie problemów dywergencyjnych przez wybitnie zdolnych uczniów”, “Psychologiczna charakterystyka wybitnie zdolnych osób niepełnosprawnych”

- Badania z zakresu psychologicznych uwarunkowań postaw wobec osób niepełnosprawnych, oraz postaw wobec grup mniejszościowych.

Autor: Ewelina Soszyńska
Ostatnia aktualizacja: 18.09.2012, godz. 10:15 - Barbara Cichy-Jasiocha