Pracownicy Katedry prowadzą obligatoryjne i specjalistyczne zajęcia na obu stopniach studiów z Ochrony Środowiska, w specjalizacjach: Przyrodnicze aspekty ochrony środowiska oraz Monitoring stanu zachowania obszarów Natura 2000.

  
Zajęcia Prowadzący Typ
 STUDIA I STOPNIA 
Wykłady
Podstawy ekologii dr hab. Kajetan Perzanowski, prof. KUL obligatoryjny
Ochrona przyrody i bioróżnorodności dr hab. Kajetan Perzanowski, prof. KUL obligatoryjny
Ekologia stosowana i zrównoważony rozwój dr Daniel Klich obligatoryjny
Metodyka badań ekologicznych dr Magdalena Niewinna obligatoryjny
Bioenergetyka ekologiczna dr Magdalena Niewinna specjalistyczny
Ćwiczenia
Podstawy ekologii dr Rafał Łopucki obligatoryjne
Ochrona przyrody i bioróżnorodności dr Iwona Mróz obligatoryjne
Ekologia stosowana i zrównoważony rozwój dr Daniel Klich obligatoryjne
Technologie bioenergetyczne mgr Krzysztof Wojciechowski obligatoryjne
Metodyka badań ekologicznych dr Magdalena Niewinna obligatoryjne
Bioenergetyka ekologiczna dr Magdalena Niewinna specjalistyczne
Zajęcia seminaryjne
Bioenergetyka ekologiczna prof. dr hab. Zofia Fischer do wyboru
Podstawy ekologii dr hab. Kajetan Perzanowski, prof. KUL do wyboru
Pracownie dyplomowe
Bioenergetyka ekologiczna

dr Magdalena Niewinna

dr Daniel Klich

do wyboru
Podstawy ekologii dr Rafał Łopucki do wyboru
 STUDIA II STOPNIA 
Wykłady
Konserwatorska ochrona przyrody dr hab. Kajetan Perzanowski, prof. KUL obligatoryjny
Przyrodnicze podstawy planowania przestrzennego dr Daniel Klich obligatoryjny
Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym dr Rafał Łopucki obligatoryjny
Duże ssaki w środowisku i gospodarce człowieka dr hab. Kajetan Perzanowski, prof. KUL monograficzny
Energia w krajobrazie dr Magdalena Niewinna monograficzny
Monitoring stanu zachowania siedlisk dr Iwona Mróz specjalistyczny
Ćwiczenia
Konserwatorska ochrona przyrody mgr Krzysztof Wojciechowski obligatoryjne
Zagospodarowanie przestrzenne mgr Krzysztof Wojciechowski obligatoryjne
Przyrodnicze podstawy planowania przestrzennego mgr Krzysztof Wojciechowski obligatoryjne
Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym dr Rafał Łopucki obligatoryjne
Monitoring stanu zachowania siedlisk dr Iwona Mróz specjalistyczne
Zasady sporządzania raportów o stanie siedlisk i gatunków dr Daniel Klich specjalistyczne
Zasady ustalania referencyjnych powierzchni, zasięgów, wielkości populacji mgr Krzysztof Wojciechowski specjalistyczne
Zajęcia terenowe
Przyrodnicze podstawy planowania przestrzennego

dr Daniel Klich

mgr Krzysztof Wojciechowski

obligatoryjne
Monitoring stanu zachowania siedlisk dr Iwona Mróz specjalistyczne
Zajęcia seminaryjne
Bioenergetyka ekologiczna prof. dr hab. Zofia Fischer do wyboru
Ekologia zwierząt dr hab. Kajetan Perzanowski, prof. KUL do wyboru
Pracownie dyplomowe
Bioenergetyka ekologiczna

dr Magdalena Niewinna

dr Daniel Klich

do wyboru
Ekologia zwierząt

dr Iwona Mróz

dr Rafał Łopucki

do wyboru
Autor: Daniel Klich
Ostatnia aktualizacja: 11.12.2013, godz. 20:24 - Daniel Klich