Semestr letni 2016/2017

sala

godz.

przedmiot

rodzaj zajęć

WTOREK

CN-P01

09:10 -10:00

  Metodyka nauczania wiedzy o kulturze

ćwiczenia

CN-205

10:00 -11:40

  Z problematyki literatury polsko-żydowskiej

konwersatorium

CN-205

12:30 -13:20

  Literatura żydowska powstała na ziemiach

  Rzeczpospolitej w XIX i XX w.

wykład

CN-206

13.30-14.15

  Konsultacje

 

CN-205

15:00 -16:40

  Projekt dyplomowy: Miasto

laboratorium

ŚRODA

CN-206

 10.00-10.45

  Konsultacje

 

CN-205

10.50-12.30

  Kultura

seminarium magisterskie

CN-205

12:30 -13:20

  Podstawy ochrony własności intelektualnej

ćwiczenia

CN-205

13:20 -14:10

  Nowa kultura: miasto

warsztaty

CN-205

15:00 -16:40

  Prawo autorskie, mediów i Internetu         

warsztaty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 27.02.2017, godz. 07:59 - Agnieszka Karczewska