Zajęcia dydaktyczne
Prowadzę zajęcia dydaktyczne w Instytucie Psychologii KUL, a także na Wydziale Nauk Humanistycznych (specjalność nauczycielska), oraz na Wydziale Teologii (kierunek praca socjalna, studia podyplomowe).
W ramach obowiązków dydaktycznych jestem także opiekunem praktyk studenckich (od 2012 roku), co obejmuje takie aktywności jak: nawiązanie kontaktów z placówkami i ośrodkami przyjmującymi studentów na praktyki, podpisywanie umów między uczelnią i instytucjami, opieka merytoryczna nad przebiegiem praktyk studenckich.

Autor: Elżbieta Trubiłowicz
Ostatnia aktualizacja: 18.03.2015, godz. 23:30 - Elżbieta Trubiłowicz