Plan zajęć

 

 

Semestr Letni 2015/2016

Sala

Godz.

Przedmiot

Rodzaj zajęć

 

WTOREK

CN-205

15:00-16:30

Literatura polsko-żydowska

konwersatorium

 

CZWARTEK

CN-206

12:30-14:00

Konsultacje

 

CN-205

14:10 - 14:55

Warsztat nauczyciela: komunikacja i kultura

wykład

CN-205

15:00-16:30

Literatura, język, kultura jako przedmiot refleksji dydaktycznej

seminarium magisterskie

 

SOBOTA: 19.03, 09.04, 16.04, 07.05, 21.05, 18.06

CN-205

9:00-12:00

Dydaktyczne i historycznoliterackie aspekty badań literaturoznawczych 

seminarium doktorskie

 Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 01.03.2016, godz. 13:49 - Agnieszka Karczewska