Plan zajęć

 

 

Semestr zimowy 2017/2018

Sala

Godz.

Przedmiot

Rodzaj zajęć

 

WTOREK

CN-205

15:00-16:30

Wniosek grantowy

warsztaty

CN-205

16:40-18:10

Media

seminarium

 

CZWARTEK

CN-206

13:30-15:00

 

Konsultacje

 

 

CN-205

15:00-16:30

Literatura polsko-żydowska

 

konwersatorium

CN-205

16:40-17:25

 

Warsztat nauczyciela: komunikacja i kultura

 

wykład

 

 

SOBOTA: 

CN-205

10:00-13:20

Dydaktyczne i historycznoliterackie aspekty badań literaturoznawczych 

seminarium doktorskie

 Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 05.10.2017, godz. 07:40 - Agnieszka Karczewska