Plan zajęć

 

 

Semestr zimowy 2016/2017

Sala

Godz.

Przedmiot

Rodzaj zajęć

 

WTOREK

CN-205

15:00-16:30

Literatura polsko-żydowska

konwersatorium

CN-205

16:40-18:10

Seminarium magisterskie (Humanistyka cyfrowa)

semianrium

 

CZWARTEK

CN-206

12:30-14:00

Konsultacje

 

CN-205

14:10 - 14:55

Warsztat nauczyciela: komunikacja i kultura

wykład

CN-205

15:00-16:30

Literatura, język, kultura jako przedmiot refleksji dydaktycznej

seminarium magisterskie

 

SOBOTA: 

CN-205

9:00-12:00

Dydaktyczne i historycznoliterackie aspekty badań literaturoznawczych 

seminarium doktorskie

 Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 11.10.2016, godz. 18:09 - Agnieszka Karczewska