Zajęcia uznane za podstawowe/obowiązkowe dla studentów korzystających z programów mobilności studenckiej w programie kształcenia dla kierunku studiów:

 

 

 

 

Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych


Instytut Socjologii

 

 

 

 

Autor: Michał Gumowski
Ostatnia aktualizacja: 04.11.2016, godz. 10:34 - Leszek Wojtowicz