Zajęcia uznane za podstawowe/obowiązkowe dla studentów korzystających z programów mobilności studenckiej w programie kształcenia dla kierunku studiów:

 

 

 

 

Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych


Instytut Socjologii

Autor: Michał Gumowski
Ostatnia aktualizacja: 20.06.2013, godz. 14:00 - Michał Gumowski