Oprócz zajęć dydaktycznych, prowadzonych na salach Hali Sportowej KUL, studenci w semestrze wiosennym mają możliwość ćwiczyć na boiskach przed obiektem.
Ostatnia aktualizacja: 28.05.2009, godz. 18:45