Zadanie polega na powołaniu 164 zespołów projektowych po 5 osób (20 zespołów. w 1 edycji i po 72 w 2 i 3 edycji projektu). Każdy uczestnik projektu weźmie udział w 2 zespołach projektowych. Jednym skoncentrowanym na przedsiębiorczości i drugim rozwijającym kompetencje komunikacyjne w kontekście rynku pracy.

Udział w dwóch zespołach pozwoli uczestnikom projektu przygotować się do dwóch wizyt studyjnych. Członkowie zespołów wraz z mentorem ze strony KUL i koo-Mentorem (przedstawicielem pracodawcy) ustalą tematykę projektu. Zadaniem uczestników projektu w ramach zespołów projektowych jest określenie swoich zadań i roli w zespole, wybranie lidera itp.

Każdy zespół otrzyma wsparcie mentora (przedstawiciela pracodawców) oraz budżet w wysokości 1 000,00 zł. Realizacja każdego projektu zakończy się opracowaniem raportu. Celem każdego projektu powinno być: praktyczne przećwiczenie jakiejś sytuacji zawodowej (case), wybór przedsiębiorstw do wizyty studyjnej, określenie potencjalnego miejsca pracy uczestników projektu.

 

 

 

GR I Zarządzanie Personelem

 

Zajęcia interpersonalne:

 

09.07.2016 r. 9.00-13.00 (5 godz.) z p. Violettą Dobis

09.07.2016 r. 14.00-18.00 (5 godz.) z p. Joanna Chwaszcz

10.07.2016 r. 9.00-13.00 (5 godz.) z p. Violettą Dobis

16.07.2016 r. 7.30-11.30 (5 godz.) z p. Joanna Sosnowską

 

Zajęcia przedsiębiorcze:

 

10.07.2016 r. 14.00-18.00 (5 godz.) z p. Joanna Chwaszcz

16.07.2016 r. 12.00-12.30 (2 godz.) z p. Anną Ukalską

16.07.2016 r. 13.00-17.00 (5 godz.) z p. Joanna Chwaszcz

17.07.2016 r. 9.00-11.30 (3 godz.) z p. Anną Ukalską

18.07.2016 r. 9.00-13.00 (5 godz.) z p. Anną Ukalską

 

Gr II Zarządzanie Personelem

 

Zajęcia interpersonalne:

 

09.07.2016 r. 9.00-13.00 (5 godz.) z p. Joanną Chwaszcz

09.07.2016 r. 13.00-17.00 (5 godz.) z p. Violettą Dobis

10.07.2016 r. 13.00-17.00 (5 godz.) z p. Violettą Dobis

16.07.2016 r. 14.00-18.00 (5 godz.) z p. Joanna Sosnowską

 

Zajęcia przedsiębiorcze:

 

10.07.2016 r. 8.00-12.00 (5 godz.) z p. Joanna Chwaszcz

16.07.2016 r. 8.00-12.00 (5 godz.) z p. Joanna Chwaszcz

16.07.2016 r. 12.00-13.30 (2 godz.) z p. Anną Ukalską

17.07.2016 r. 12.00-14.30 (3 godz.) z p. Anną Ukalską

18.07.2016 r. 13.30-17.30 (5 godz.) z p. Anną Ukalską

 

GR III  obszar Wychowanie i opieka

 

Zajęcia interpersonalne:

 

16.07.2016 r. 13.30-17.30 (5 godz.) z p. Violettą Dobis

17.07.2016 r. 13.30-17.30 (5 godz.) z p. Joanną Chwaszcz

18.07.2016 r. 13.30-17.30 (5 godz.) z p. Violettą Dobis

19.07.2016 r. 9.00-13.00 (5 godz.) z p. Joanną Chwaszcz

 

Zajęcia przedsiębiorcze:

 

15.07.2016 r 14.00-18.00 (5 godz.) z p. Robertem Pankiewiczem

16.07.2016 r. 9.00 – 13.00 (5 godz.) z p. Adamem Dudziakiem

18.07.2016 r. 9.00-13.00 (5 godz.) z p. Adamem Dudziakiem

19.07.2016 r. 13.30-17.30 (5 godz.) z p. Robertem Pankiewiczem

 

GR IV obszar Wychowanie i opieka

 

Zajęcia interpersonalne:

 

17.07.2016 r. 13.30-17.30 (5 godz.) z p. Violettą Dobis

18.07.2016 r. 14.00-18.00 (5 godz.) z p. Joanną Sosnowską

19.07.2016 r. 9.00-13.00 (5 godz.) z p. Violettą Dobis

20.07.2016 r. 14.00-18.00 (5 godz.) z p. Joanną Sosnowską

 

Zajęcia przedsiębiorcze:

 

16.07.2016 r. 9.00-13.00 (5 godz.) z p. Robertem Pankiewiczem

17.07.2016 r. 9.00-13.00 (5 godz.) z p. Adamem Dudziakiem

19.07.2016 r. 13.30-17.30 (5 godz.) z p. Adamem Dudziakiem

20.07.2016 r. 9.00-13.00 (5 godz.) z p. Robertem Pankiewiczem

 

Gr V obszar Wychowanie i opieka

 

Zajęcia interpersonalne:

 

17.07.2016 r. 9.00-13.00 (5 godz.) z p. Violettą Dobis

18.07.2016 r. 9.00-13.00 (5 godz.) z p. Joanną Sosnowską

19.07.2016 r. 14.00-18.00 (5 godz.) z p. Joanną Sosnowską

20.07.2016 r. 9.00-13.00 (5 godz.) z p. Violettą Dobis

 

Zajęcia przedsiębiorcze:

 

16.07.2016 r. 13.30-17.30 (5 godz.) z p. Robertem Pankiewiczem

17.07.2016 r. 13.30-17.30 (5 godz.) z p. Adamem Dudziakiem

20.07.2016 r. 13.30-17.30 (5 godz.) z p. Adamem Dudziakiem

21.07.2016 r. 9.00-13.00 (5 godz.) z p. Robertem Pankiewiczem

 

Gr VI obszar Wychowanie i opieka

 

Zajęcia interpersonalne:

 

16.07.2016 r. 9.00-13.00 (5 godz.) z p. Violettą Dobis

17.07.2016 r. 9.00-13.00 (5 godz.) z p. Joanną Chwaszcz

18.07.2016 r. 9.00-13.00 (5 godz.) z p. Violettą Dobis

19.07.2016 r. 13.30-17.30 (5 godz.) z p. Joanną Chwaszcz

 

Zajęcia przedsiębiorcze:

 

16.07.2016 r. 13.30-17.30 (5 godz.) z p. Adamem Dudziakiem

17.07.2016 r. 13.30-17.30 (5 godz.) z p. Robertem Pankiewiczem

18.07.2016 r. 13.30-17.30 (5 godz.) z p. Adamem Dudziakiem

19.07.2016 r. 9.00-13.00 (5 godz.) z p. Robertem Pankiewiczem

 

Zajęcia prowadzone przez poszczególnych prowadzących odbywają się w stałych salach

V. Dobis sala 36 DMM
J. Chwaszcz sala 103 DMM
R. Pankiewicz sala 137 DMM
A. Dudziak sala 109 DMM
J. Sosnowska sala 19 DMM
A.Ukalska sala 108 DMM
 

 

 

Uwaga! Zmiana sal

 

 

GR VII obszar Zarządzanie personelem

 

Zajęcia projektowe o charakterze interpersonalnym


16.08.2016 r. 9.00 – 13.00 (5 godz.) J. Chwaszcz
22.08.2016 r. 9.00-13.00 (5 godz.) J. Sosnowska
23.08.2016 r. 14.00-18.00 (5 godz.) V. Dobies
27.08.2016 r. 9.00-13.00 (5 godz.) V. Dobies


Zajęcia projektowe o charakterze przedsiębiorczym


19.08.2016 r. 14.00-18.00 (5 godz.) J. Chwaszcz
22.08.2016 r. 14.00 – 18.00 (5 godz.) R. Pankiewicz
23.08.2016 r. 9.00-13.00 (5 godz.) A Dudziak
27.08.2016 r. 14.00-18.00 (5 godz.) A Dudziak


Gr VIII obszar Zarządzanie personelem

 

Zajęcia projektowe o charakterze interpersonalnym


16.08.2016 r. 14.00 – 18.00 (5 godz.) J. Chwaszcz
22.08.2016 r. 14.00-18.00 (5 godz.) J. Sosnowska
23.08.2016 r. 9.00-13.00 (5 godz.) V. Dobies
27.08.2016 r. 14.00-18.00 (5 godz.) V. Dobies

 

Zajęcia projektowe o charakterze przedsiębiorczym


19.08.2016 r. 9.00-13.00 (5 godz.) J. Chwaszcz
22.08.2016 r. 9.00 – 13.00 (5 godz.) R. Pankiewicz
23.08.2016 r. 14.00-18.00 (5 godz.) A Dudziak
27.08.2016 r. 9.00-13.00 (5 godz.) A Dudziak


Gr IX obszar Zarządzanie personelem

 

Zajęcia projektowe o charakterze interpersonalnym


17.08.2016 r. 9.00 – 13.00 (5 godz.) J. Chwaszcz
26.08.2016 r. 9.00-13.00 (5 godz.) V. Dobies
29.08.2016 r. 14.00-18.00 (5 godz.) V. Dobies
30.08.2016 r. 9.00-13.00 (5 godz.) J. Sosnowska

 

Zajęcia projektowe o charakterze przedsiębiorczym


17.08.2016 r. 14.00-18.00 (5 godz.) J. Chwaszcz
26.08.2016 r. 14.00-18.00 (5 godz.) A Dudziak
29.08.2016 r. 9.00-13.00 (5 godz.) A Dudziak
30.08.2016 r. 14.00-18.00 (5 godz.) R. Pankiewicz

 

Gr X obszar Zarządzanie personelem

 

Zajęcia projektowe o charakterze interpersonalnym


18.08.2016 r. 9.00 – 13.00 (5 godz.) J. Chwaszcz
20.08.2016 r. 14.00-18.00 (5 godz.) V. Dobies
21.08.2016 r. 9.00-13.00 (5 godz.) J. Sosnowska
31.08.2016 r. 9.00-13.00 (5 godz.) V. Dobies

 

Zajęcia projektowe o charakterze przedsiębiorczym


18.08.2016 r. 14.00-18.00 (5 godz.) J. Chwaszcz
20.08.2016 r. 9.00-13.00 (5 godz.) A Dudziak
21.08.2016 r. 14.00-18.00 (5 godz.) R. Pankiewicz
31.08.2016 r. 14.00-18.00 (5 godz.) A Dudziak

Autor: Justyna Cichulska
Ostatnia aktualizacja: 01.09.2016, godz. 08:53 - Justyna Tarkowska