Szanowni Państwo,

Informujemy, że z dniem 30 września 2016 r. część z Państwa kończy odbywanie 3 miesięcznego stażu. W związku z powyższym prosimy o terminowe złożenie dokumentów stażowych: dziennik stażu+lista obecności, raport końcowy, zaświadczenie o odbyciu stażu (część I- po stronie Opiekuna stażu) do Organizatora KUL. Dodatkowo Jednostka Przyjmująca ma obowiązek wystawienia Opinii/Referencji stażyście po zakończeniu odbywania stażu. Powyższe dokumenty znajdują się w zakładce - DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE-.

Dostarczenie powyższych dokumentów warunkuje wypłatę końcowego stypendium stażowego.

Autor: Anna Branica
Ostatnia aktualizacja: 23.09.2016, godz. 12:58 - Anna Branica