Szanowni Państwo,

 

Informujemy, że osoby kończące odbywanie 3 miesięcznego stażu zobowiązane są do terminowego złożenia dokumentów stażowych:

 

- uzupełnione dziennik stażu+lista obecności,

 

- opinia/referencje od Jednostki Przyjmującej (nie ma wzoru do pobrania – forma zależna od Jednostki Przyjmującej) ,

 

- raport końcowy,

 

- ankieta końcowa

 

- zaświadczenie o odbyciu stażu (część I- po stronie Opiekuna stażu) do Organizatora KUL.

 

Powyższe dokumenty znajdują się do pobrania w zakładce - DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE-.

Dostarczenie powyższych dokumentów warunkuje wypłatę końcowego stypendium stażowego.

 

BEZ kompletu ww dokumentów wypłata stypendium zostanie WSTRZYMANA!

Autor: Anna Branica
Ostatnia aktualizacja: 27.09.2016, godz. 08:01 - Barbara Lebedowicz