Przedmiotem naukowej refleksji pracowników Katedry, a także doktorantów, są kwestie z zakresu m.in.:

makrostruktur społecznych;

ruchów społecznych;

socjologii władzy;

socjologii wartości;

problematyki socjologii ciała;

socjologii sportu i turystyki;

fenomenu globalizacji;

czynników i procesów konstytuujących współczesne zróżnicowanie czy nierówności społeczne, w tym także dotyczących społeczeństwa polskiego;

problematyki ubóstwa i wykluczenia społecznego;

socjologii wsi i miasta;

koncepcji życia społecznego w ujęciu przedstawicieli Ośrodka Myśli Politycznej;

rozumienia współczesnej poliarchii w ujęciu wybranych socjologów;

waloru dalekowschodnich sztuk walki w świadomości osób zrzeszonych w klubach karate i taekwondo;

postaw społeczno-politycznych lubelskiej młodzieży ponadgimnazjalnej;

elementów strukturalnych systemu monocentrycznego w ujęciu wybranych socjologów;

preferowanych wartości życiowych w świadomości więźniów;

orientacji wartościujących osób uprawiających futbol amerykański;

aksjologiczno-ideologicznych uwarunkowań morfogenezy ruchu społecznego na przykładzie działalności „Solidarności”;

funkcji pamięci zbiorowej w przestrzeni społecznej polskich miast po 1989 roku.

 

 

Przedmiotem rozpraw doktorskich i prac magisterskich, pisanych pod kierunkiem ks. prof. Jana Szymczyka, są kwestie z zakresu m.in.:

- socjologii ruchów społecznych;

- socjologii władzy;

- socjologii sportu i turystyki;

- socjologii ciała;

- socjologii wartości (orientacji wartościujących);

- socjologii makrostruktur społecznych;

- procesów transformacji społeczeństwa polskiego (zróżnicowania i nierówności społecznych);

- aktywności (samoorganizacji) społecznej i publicznej;

- socjologii miasta i wsi;

- fenomenu globalizacji itp.

 

 

Projektem badawczym Katedry jest seria wydawnicza:

Studia nad wartościami. Perspektywa socjologii makrostruktur i ruchów społecznych. Wydane zostały następujące tomy:

 

► Tom I: Wartości – interesy – struktury społeczne. Uwarunkowania ludzkiej kreatywności i partycypacji w życiu publicznym (2010)

http://norbertinum.pl/sklep/index.php?p=productsMore&iProduct=311

 

► Tom II: Segmenty aktywności społecznej a wartości. Idee i praktyka (2012)

http://www.wydawnictwokul.lublin.pl/sklep/product_info.php?products_id=2129

 

► Tom III: J. Szymczyk, Elements of the Application of the Complementarity Principle. Issues of the Sociology of Subjectivity and Social Structures (2014)

http://www.marszalek.com.pl/sklep/produkt/4071/elements_of_the_applicati.html

http://www.kul.pl/files/66/przeglad/PU_154.pdf

 

Katedra współuczestniczy również w projekcie badawczym: Studia nad wiedzą. Wyrazem tego jest współorganizowanie konferencji międzynarodowych i ogólnopolskich oraz wydawanie publikacji:

 

Wiedza-władza (2008);

http://www.wydawnictwokul.lublin.pl/sklep/product_info.php?cPath=25_79&products_id=1343

 

Wiedza – między słowem a obrazem (2009);

27-11-2009-wiedza-miedzy-slowem-a-obrazem,gal_11148.html;

http://www.wydawnictwokul.lublin.pl/sklep/product_info.php?cPath=25_79&products_id=1529

 

Kontrowersje dyskursywne – pomiędzy wiedzą specjalistyczną a praktyką społeczną (2010);

18-11-2010-kontrowersje-dyskursywne-miedzy-wiedza-specjalistyczna-a-praktyka-spoleczna,gal_11971.html;  

http://www.wydawnictwokul.lublin.pl/sklep/product_info.php?cPath=25_79&products_id=1915

 

Tworzenie iluzji społecznych – wiedza w sferze publicznej (2011);

01-12-2011-tworzenie-iluzji-spolecznych,gal_12678.html;

http://www.wydawnictwokul.lublin.pl/sklep/product_info.php?cPath=25_79&products_id=2105

 

Wiedza a instytucjonalizacja nieodpowiedzialności (2012);

28-11-2012-wiedza-instytucjonalizacja-nieodpowiedzialnosci,gal_13256.html;

http://www.wydawnictwokul.lublin.pl/sklep/product_info.php?cPath=25_79&products_id=2745

 

Kreowanie społeczeństwa niewiedzy (2013);

27-11-2013-kreowanie-spoleczenstwa-niewiedzy,gal_13894.html

 

Intelektualista między powołaniem a apostazją (2014).

04-12-2014-intelektualista-miedzy-powolaniem-a-apostazja-konferencja-naukowa,gal_14620.html

 

Wiedza a moralność (2015)

http://lublin.gosc.pl/doc/2830560.Czy-wiesz-ze-masz-cyfrowego-sobowtora

18-11-2015-wreczenie-ksiegi-jubileuszowej-ks-prof-januszowi-marianskiemu-z-okazji-jubileuszu-75-urodzin,gal_15190.html

 https://youtu.be/ZTYSfZPCKoY

 

 

Pracownicy Katedry są autorami innych jeszcze publikacji:

Dr Janina M. Zabielska:

 • Ubóstwo a procesy marginalizacji społecznej [2007]

http://www.wydawnictwokul.lublin.pl/sklep/product_info.php?products_id=871

 • Tradycja i współczesność. 90 lat socjologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim [2009 – współ. red.]

http://www.wydawnictwokul.lublin.pl/sklep/product_info.php?products_id=1456

 • Metropolia Lublin - szansa czy utopia [2009]

http://www.wydawnictwokul.lublin.pl/sklep/product_info.php?products_id=1288

 • „Stan portfela” a stan zdrowia - jak bieda wpływa na poziom zdrowia [2010]

http://www.wydawnictwokul.lublin.pl/sklep/product_info.php?products_id=2705

 • Praca jako wartość [2010]

http://norbertinum.pl/sklep/index.php?p=productsMore&iProduct=311

 • Przestrzeń w mieście - jej wartość i znaczenie [2012]

http://www.wydawnictwokul.lublin.pl/sklep/product_info.php?products_id=2129

 • Miasto iluzji - iluzja w mieście [2012]

http://www.wydawnictwokul.lublin.pl/sklep/product_info.php?products_id=2105

 • Zjawisko kiczu w przestrzeni miejskiej [2013]

http://www.wydawnictwokul.lublin.pl/sklep/product_info.php?products_id=2516

 

Ks. mgr Marek Pabich:

 • Elementy kultury politycznej w świadomości częstochowskiej młodzieży ponadgimnazjalnej [2010]

http://norbertinum.pl/sklep/index.php?p=productsMore&iProduct=311

 • Społeczna odpowiedzialność ludzi nauki w nauczaniu Kościoła katolickiego [2012]

http://www.wydawnictwokul.lublin.pl/sklep/product_info.php?products_id=1915

 • Idea społeczeństwa obywatelskiego a aktywność społeczna częstochowskiej młodzieży ponadgimnazjalnej [2012]

http://www.wydawnictwokul.lublin.pl/sklep/product_info.php?products_id=2129

 

Problematyka socjologiczna na łamach Roczników Nauk Społecznych w latach 1949-2012  [2012]

http://www.kul.pl/files/852/media/RNS/pdf-y/2012/2012_3-_pabich.pdf

 

Wybrane aspekty koncepcji państwa w ujęciu przedstawicieli Ośrodka Myśli Politycznej  [2015]

 

Działalność dobroczynna na terenie diecezji częstochowskiej w okresie dwudziestolecia międzywojennego [2015]

http://wydawnictwo.wit-czestochowa.pl/Editor/assets/tom%204/359-388.pdf

 

Życie społeczno – polityczne w ujęciu przedstawicieli Ośrodka Myśli Politycznej. Wybrane aspekty [2015]

 

 

 

 

 

Autor: Janina M Zabielska
Ostatnia aktualizacja: 27.09.2016, godz. 22:40 - Marek Pabich