Działalność Ośrodka jako placówki naukowej rozwija się na kilku zasadniczych polach:

 

             

  •  Prowadzenie norwidologicznego gabinetu filologicznego, w którego skład wchodzą mikrofilmy i kopie wszystkich dostępnych autografów, kopie pierwodruków i druków Norwida wydanych za jego życia oraz kopie plastycznych prac autora, a także książki i opracowania dotyczące poety i romantyzmu. Zasoby gabinetu filologicznego stale uzupełniane są o najnowsze publikacje.
  •   Przygotowywanie pełnego krytycznego wydania dzieł Norwida. Edycja Dzieł wszystkich będzie się składać z 17 tomów: I-II Wiersze, III-IV Poematy, V-VI Dramaty, VII-IX Proza, X-XIV Listy, XV-XVI Notatniki, XVII Albumy. Dotychczas ukazał się tom VII: Proza I (Lublin 2007), tom X: Listy I (Lublin 2008), tom III: Poematy I (Lublin 2009), tom IV: Poematy II (Lublin 2012) oraz tom VI: Dramaty II (Lublin 2014).
  •    Wydanie katalogu prac plastycznych Norwida. W roku 2014 ukazał się I tom: Prace w albumach 1.
  •   Wydawanie rocznika „Studia Norwidiana” (w latach 1983-2015 ukazało się 33 numery czasopisma) oraz serii wydawniczych: „Studia i monografie” (dotychczas ukazało się 26 książek) i „Studia Norwidiana. Biblioteka” (ukazały się dotąd 2 pozycje).
  •   Organizowanie cyklicznych konferencji naukowych „Colloquia Norwidiana” o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym (od 1986 r. odbyło się czternaście spotkań; w tym dwa poza granicami kraju, w Rzymie (2007) oraz Sansepolcro (2015).
  •    Organizowanie zebrań dyskusyjnych, na których norwidolodzy przedstawiają wyniki swych badań.
  •   Skupienie wysiłków badawczych na interpretacji poszczególnych tekstów (także prac plastycznych), stanowiących podstawę i punkt wyjścia do większych syntez.

 

        W planach jest jeszcze: wydanie kilkutomowej encyklopedii Norwidowskiej, wydanie fototypiczne autografów i pierwodruków poety, edycja katalogu prac plastycznych oraz wydawanie pojedynczych tekstów komentowanych (seria wydawnicza przypominająca popularno-naukowe wydawnictwa typu „Biblioteka Narodowa”).

Autor: Łukasz Niewczas
Ostatnia aktualizacja: 12.10.2015, godz. 23:13 - Łukasz Niewczas