Główne nurty prowadzonych badań w Katedrze to:

 

 • godność osoby ludzkiej i odczytywane z niej prawa człowieka i normy moralne jako reguły;
 • integralność wszystkich praw człowieka - wolnościowych, społecznych i solidarnościowych;
 • prawa dziecka, rodziców i rodziny jako miejsca między innymi tworzenia tzw. kapitału ludzkiego;
 • prawo człowieka do pracowania;
 • rola przekonań religijnych w dziedzinie gospodarczej, relacja między Kościołem a społeczeństwem (a nie relacja Kościół-Państwa);
 • relacja wolność-sprawiedliwość;
 • wielowymiarowa wartość pokoju (rozwój i solidarność to nowe imiona pokoju);
 • modele społecznej gospodarki rynkowej;
 • oś personalistyczno-aksjologiczna w marketingu, w polityce społecznej i gospodarczej;
 • wielowymiarowa wartość pracy ludzkiej;
 • zło bezrobocia i próby jego przezwyciężenia.

 

Katedra współpracuje z zagranicznymi ośrodkami naukowymi, głównie w Niemczech i we Włoszech.
Autor: Maria Mazurek-Olszowa
Ostatnia aktualizacja: 22.02.2013, godz. 18:49 - Maciej Moczydłowski