Zakres zadań Biura Rzecznika Prasowego:

 

  • kreowanie i dbałość o wizerunek Uniwersytetu w mediach
  • podawanie do publicznej wiadomości za pośrednictwem mediów informacji o życiu i działalności Uniwersytetu
  • prezentowanie oficjalnych stanowisk, opinii i komunikatów władz Uniwersytetu w mediach
  • obsługa medialna imprez uniwersyteckich
  • organizacja i rozwijanie stałych kontaktów z mediami
  • „przegląd prasy” i prowadzenie archiwum prasowego
  • gromadzenie informacji o wydarzeniach uniwersyteckich

 

 

Autor: Katarzyna Bojko
Ostatnia aktualizacja: 28.02.2013, godz. 11:42 - Katarzyna Bojko