Wszyscy autorzy, zamieszczający swój artykuł na łamach "Przeglądu Psychologicznego", chcący zamówić bezpłatny egzemplarz czasopisma, w którym znajduje się ów artykuł, proszeni są o wypełnienie poniżej zamieszczonego druku:

 

DANE_PODATNIKA_egzemplarz_Przegladu_dla_autora_tekstu.doc

 

i przesłanie go na adres:

 

Dział Marketingu i Kolportażu TN KUL
ul. Gliniana 21, 20-616 Lublin 1, skr. poczt. 123

Pytania: tel. 081 524 51 71

Autor: Barbara Cichy-Jasiocha
Ostatnia aktualizacja: 05.12.2013, godz. 14:13 - Barbara Cichy-Jasiocha