Której formy należy używać wpisując datę: 4 Kwietnia 2010 roku, 4 Kwiecień 2010 roku, czy może jeszcze inaczej?

 

Istnieją trzy możliwości zapisywania daty: słownie, słownie i cyfrowo lub wyłącznie cyfrowo. Zapis słowny jest niefunkcjonalny i obecny jest głównie w tekstach literackich. Podana pisownia daty jest zapisem słowno-cyfrowym, w którym miesiąc powinien być użyty w dopełniaczu: 4 kwietnia 2010 roku.

 

Wielki słownik ortograficzny PWN podaje następujące sposoby zapisu dat:

1.      W datach pisanych w całości cyframi arabskimi stawiamy kropki: 4.04.2010, 4.4.2010 roku, 4.04.2010 r.

2.      Nie stawiamy kropki, gdy liczba miesiąca została oznaczona cyfrą rzymską: 4 IV 2010, 4 IV 2010 roku, 4 IV 2010 r.

 

Pomijając szczególne wypadki, takie jak wymogi komputerowego przetwarzania danych lub zasady urzędowe i prawne, nie należy stosować innych znaków do oddzielania poszczególnych składników daty (np. dywizów: 4-4-2010) ani też stosować innego szyku niż: dzień, miesiąc, rok. Za niepoprawne uznaje się też wstawiane zera przed liczbą pojedynczą oznaczającą dzień, np. 04.04.2010 r. - wyjątkowo zapis taki może być stosowany w dokumentach o charakterze administracyjnym, urzędowym, protokolarnym. Ma to przede wszystkim zapobiec możliwości fałszerstwa dokumentu przez wstawienie na początku dodatkowej cyfry.

Autor: Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
Ostatnia aktualizacja: 15.04.2010, godz. 09:09 - Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn