Która forma zapisu kodów pocztowych jest poprawna: 1) 23-456 (bez przerw) 2) 23 - 456 (z przerwami).

 

 

 

Poprawny zapis kodu pocztowego to np. 23-456. Kod pocztowy zapisuje się zawsze z dywizem (łącznikiem) bez spacji między cyframi a dywizem. Taki zapis kodu pocztowego wynika z tego, że kod jest zespołem znaków złożonych o członach równorzędnych znaczeniowo, dlatego nie ma potrzeby rozdzielania ich odstępami. Dywiz służy do budowania oznaczeń cyfrowych nie będących liczbami sensu stricto, tyko numerami (oznaczeniem porządkowym). Stosuje się go m.in. w zapisie numerów telefonów, faksów. Dywiz nie jest znakiem interpunkcyjnym, lecz składnikiem słowa, czyli znakiem ortograficznym. Pisanie kodu pocztowego z odstępami jest błędem ortograficznym.

Autor: Natalia Sosnowska
Ostatnia aktualizacja: 19.11.2011, godz. 22:47 - Natalia Sosnowska