Jeśli jesteś zainteresowany/a wzięciem udziału

w projekcie "Cool Careers" ?


Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego lub zapraszamy do Biura Projektu na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie, al. Racławickie 14, Gmach Główny, pok. 131 (wejście obok Kościoła Akademickiego).

 

 

 


 

Warunki uczestnictwa w Projekcie

 

1. Udział w Projekcie jest bezpłatny.

 

2. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie powinny zapoznać się z Regulaminem projektu „Cool Careers”.

 

3. Rekrutacja będzie prowadzona przez Realizatora Projektu – Biuro Karier KUL w sposób ciągły od grudnia 2017 r. do odwołania.

 

Etapy rekrutacji:

I etap – zgłoszenie się do projektu oraz złożenie Formularza Zgłoszeniowego wraz deklaracją uczestnictwa po zapoznaniu się z Regulaminem projektu

 

II etap – weryfikacja Formularza Zgłoszeniowego Kandydata/ki pod kątem kryteriów formalnych przez Komisję Rekrutacyjną i rekomendacja do Oceny merytorycznej (rozmowa rekrutacyjna)

 

III etap – rozmowa rekrutacyjna z Kandydatem/Kandydatką do projektu badająca jego postawę i motywację, zainteresowania i cele zawodowe

 

IV etap – ogłoszenie listy uczestników na stronie  www projektu oraz poinformowanie uczestników mailowo o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie

 

V etap – podpisanie z Uczestnikiem/Uczestniczką kontraktu oraz oświadczeń

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Marta Szymańska-Jarosz
Ostatnia aktualizacja: 04.01.2018, godz. 13:16 - Marta Szymańska-Jarosz