Dokumenty należy złożyć osobiście w Biurze Projektu od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00-15:00.


4. Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły przez Realizatora Projektu – Biuro Karier KUL od 1 grudnia 2017 r. do odwołania.