KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II

zaprasza do udziału w projekcie:

„Otwarci  na sukces”

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Budżet całkowity projektu wynosi 315 410,00 zł, z czego z dofinansowanie  z UE: 305 947,70 zł.

 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.09.2018 r. – 30.06.2020 r.

I edycja: 1.09.2018 r. – 30.06.2019 r.

II edycja: 1.09.2019 r – 30.06.2020 r.

 

Głównym celem projektu jest podniesienie kluczowych kompetencji i uniwersalnych umiejętności odpowiadającym potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa wśród 120 uczniów klas VI, VII, VIII.

 

Udział w projekcie jest bezpłatny!

 

Uczestnicy, przy wsparciu praktyków oraz kadry dydaktycznej KUL-u, będą rozwijać umiejętności efektywnego uczenia się, kreatywnego rozwiązywania problemów, ICT oraz kompetencje matematyczno-przyrodnicze. Udział w projekcie pozwoli rozbudzić ciekawość poznawczą, a jego uczestnicy zainspirują się do twórczego myślenia. Jednocześnie realizacja zaproponowanych warsztatów ma na celu wykształcić u uczniów kreatywność i innowacyjne podejście wobec wyzwań, które stawia młodym ludziom rynek pracy.

 

Dla uczestników projektu przewidziano cykl następujących warsztatów:

  1. WARSZTATY Z KREATYWNOŚCI, INNOWACYJNOŚCI I PRACY ZESPOŁOWEJ (umiejętność uczenia się, kreatywność i innowacyjność, ciekawość poznawcza i rozwiązywanie problemów, współpraca w zespole)
  2. CERTYFIKOWANE SZKOLENIE Z KOMPETENCJI ICT (edukacyjny kurs informatyczny z zakresu korzystania z informacji w sieci, tożsamości cyfrowej, praw autorskich i licencji, narzędzi i ochrony danych, przetwarzania treści, rozwiązywaniu problemów technicznych.
  3. BEZPŁATNE WARSZTATY Z TECHNIK POZNAWCZYCH I ANALITYCZNYCH (metody analizy gleby, plankton rośliny i zwierzęta niewidoczne gołym okiem, dno zbiorników wodnych, substancje naturalne pochodzenia roślinnego, świat biologii molekularnej – DNA bakterii, enzymy – molekularne maszyny, barwy pH, mikroorganizmy w produkcji żywności, substancje odżywcze w produktach spożywczych, rośliny lecznicze a kosmetyki)

 

Dodatkowo dla rodziców oferujemy warsztaty:

  1. RODZICE NA RZECZ SUKCESU DZIECI (budowanie więzi z dzieckiem, komunikacja z dzieckiem, wspieranie talentów dziecka)
  2. RODZICE WOBEC DZIECI W SIECI (zagrożenia związane z korzystaniem dzieci w sieci, współczesne pokolenie digitalnych tubylców, środki zaradcze wobec zagrożeń, działania korygujące niewłaściwe zachowania)

 

UCZESTNIKOM ZAPEWNIAMY NIEODPŁATNIE:

Materiały szkoleniowe, sprzęt, sale dydaktyczne, trenera, opiekuna i transport w przypadku zajęć odbywających się poza terenem szkoły, a w przypadku szkoleń certyfikowanych ICT dodatkowo nieodpłatne podręczniki szkoleniowe i egzaminatora.

 

DO UDZIAŁU W PROJEKCIE ZAPRASZAMY:

Uczniów klas VI, VII, VIII oraz ich rodziców.

  

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Biurem Projektu.

 

BIURO PROJEKTU:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
Gmach Główny, s. 200 (II piętro)

tel. +48 81 445 42 82, fax. +48 81 445 41 65

www.kul.pl/ons

e-mail: ons@kul.pl

Autor: Elżbieta Kiergiet-Szkutnik
Ostatnia aktualizacja: 05.10.2018, godz. 10:56 - Elżbieta Kiergiet-Szkutnik