Już 24 listopada zapraszamy na warsztaty, prowadzone w języku angielski! Warsztaty prowadzone przez wyjątkowych trenerów.


Warsztat „HOW TO BECOME AN EXCELLENT COMMUNICATOR” (Trainer Matteo Forte (HCL) , na którym dowiesz się:
- co sprawia, że dobrze się komunikujemy,
- jak czuć się pewnie przemawiając do publiczności,
- jak ważny jest dobór właściwych słów w odpowiednim momencie,
- jak używać słów, mowy ciała i tonu głosu by skutecznie się komunikować i angażować swoich słuchaczy.

Warsztat „CV PREPARATION AND INTERVIEW READY” (Trainer Gaurav Rakheja (HCL), na którym dowiesz się:
- że Twoje CV jest najważniejszym narzędziem poszukiwania pracy,
- jak poprzez CV wywierać dobre i trwałe wrażenie na pracodawcy,
- że bardzo często posiadanie bardzo dobrego CV skutkuje zatrudnieniem,
- jak w zwięzły i przekonujący sposób prezentować w CV Twoje osiągnięcia.

Terminy warsztatów:
1. “HOW TO BECOME AN EXCELLENT COMMUNICATOR” – 24.11.2017 godziny 11-15, sala GG 200
2. “CV PREPARATION AND INTERVIEW READY” - 24.11.2017 godziny 11-15, sala GG 137

Zapisy przyjmowane są przez Biurze Karier KUL w następujący sposób:
telefonicznie: 81/445 41 32; mailowo: praca@kul.pl; osobiście w siedzibie Biura Karier KUL, Al. Racławickie 14, Gmach Główny KUL, Piętro 1, Pokój 131 (wejście obok Kościoła Akademickiego).

WARUNKIEM PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA O UCZESTNICTWIE W WARSZTACIE JEST PODANIE PRZEZ UCZESTNIKA/ UCZESTNICZKĘ NASTĘPUJĄCYCH INFORMACJI: Temat szkolenia, Imię i nazwisko, Rok i kierunek studiów również w przypadku absolwentów/absolwentek, e-mail,  numer telefonu oraz poziomu znajomości języka angielskiego. (Wymagana znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B1)

O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń! Liczba miejsc ograniczona!

Autor: Dorota Maj
Ostatnia aktualizacja: 13.11.2017, godz. 21:42 - Dorota Maj