W dniach 1-7 lipca 2017 r. odbędzie się Summer School.

Summer School skierowana jest do studentów - cudzoziemców i liderów środowisk migranckich. W każdym dniu Summer School obejmuje inny blok tematyczny, zaś cały program pozwoli studentom uzyskać pełną wiedzę i umiejętności niezbędne dla skutecznej ochrony swoich praw. Program obejmuje codzienne zajęcia (8 godzin dydaktycznych), wizyty w organizacjach i instytucjach działających na rzecz cudzoziemców, a także wycieczkę do Kazimierza Dolnego n./Wisłą. Zajęcia prowadzą polscy eksperci. Uczestnicy otrzymają bezpłatne posiłki, materiały dydaktyczne i certyfikat uczestnictwa w Szkole.

 

Planowany termin naboru to druga połowa maja 2017 r.

 

 

Wypełnione formularze rekrutacyjne należy składać w Biurze projektu w pokoju GG-100 w godzinach 8:00-14:30.

 

W przypadku braku możliwości złożenia dokumentów osobiście formularz należy wypełnić, zeskanować i wysłać na adres oi@kul.pl a oryginał wysłać na adres:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
AL.Racławickie 14, 20-950 Lublin
Sekcja Funduszy Strukturalnych pokój 100

 

Autor: Marlena Struś
Ostatnia aktualizacja: 13.06.2017, godz. 08:37 - Marlena Struś