Tarnobrzeg – Sandomierz – Stalowa Wola, 6 II 2018 r.

 

ZAPROSZENIE

Komunikat nr 4

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Tarnobrzegu

 

Katedra pedagogiki pastoralnej i teologii wychowania

Instytutu Pedagogiki WZPiNoS KUL w Stalowej Woli

 

Redakcja kwartalnika WZPiNoS KUL „Społeczeństwo i Rodzina” (11 pkt. MNiSW)

 

Instytut Teologiczny im. bł. Wincentego Kadłubka w Sandomierzu

 

Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II Diecezji Sandomierskiej

 

Instytut Teologiczny im. św. Józefa Bilczewskiego we Lwowie (Ukraina)

 

pod patronatem:

Polskiego Towarzystwa Teologicznego

 

zapraszają na VII międzynarodową konferencję naukową

 

pt.

„Lepiej zapobiegać niż leczyć… Młodzi w świecie ponowoczesnego ryzyka – aspekty socjopedagogiczne i teologiczne”

13 lutego 2018 r. (wtorek)

Tarnobrzeg, ZSP nr 1 im. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego, ul. Kopernika 49

 

PROGRAM konferencji:

 

8.00 – 8.45 – rejestracja uczestników

8.45 – otwarcie konferencji, powitanie gości,

Ks. dr hab. Roman B. Sieroń, prof. KUL – dyrektor Instytutu Pedagogiki WZPiNoS KUL w Stalowej Woli oraz Instytutu Teologicznego im. bł. Wincentego Kadłubka w Sandomierzu

Dr Marcin Pilarski – dyrektor ZSP nr 1 im. Kard. S. Wyszyńskiego w Tarnobrzegu

9.00 – 9.30

Prof. dr hab. Lillya Morska

 (Państwowy Uniwersytet im. Ivana Franki we Lwowie, Ukraina)

Prof. dr hab. Olga Kosovycz

(Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. V. Hnatiuka w Tarnopolu, Ukraina)

Profilaktyka zachowań ryzykownych młodzieży – aspekty polskie i ukraińskie

9.30 – 10.00

Ks. dr hab. Bogdan Zbroja (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

Zagrożenia osobowe uczniów Jezusa (por. Łk 21,34-36)

10.00-10.30

Prof. nadzw. dr hab. Mariusz Jędrzejko (Centrum Profilaktyki Społecznej, Warszawa-Milanówek, UTH w Radomiu)

Socjopedagogiczne ujęcie zachowań ryzykownych dzieci i młodzież – czyli „pułapka Kanta”

10.30-11.00

Ks. prof. dr hab. Pavol Dancak (University of Presov, Słowacja)

Filozofia w służbie profilaktyki społecznej

 

Przerwa kawowa 11.00.-11.15

11.15-11.30

Ks. dr Jacek Uliasz (Instytut Teologiczny im. św. Józefa Bilczewskiego we Lwowie (Ukraina)

Patriotyzm mający wzorce - opowieść o ks. Włodzimierzu Cieńskim

11.30-11.45

Dr hab. Jadwiga Daszykowska (WZPiNoS KUL w Stalowej Woli)

Uzależnienie od opalania - profilaktyka tanoreksji

11.45-12.00

Dr Anna Witkowska-Paleń (WZPiNoS KUL w Stalowej Woli)

Profilaktyka agresji i przemocy w szkole

12.00-12.15

Dr Ewa Sęk ((WZPiNoS KUL w Stalowej Woli)

Udział dzieci i młodzieży w zespole pieni i tańca jako antidotum wobec współczesnych zagrożeń kulturowych. Wybrane aspekty

12.15 -14.15

Certyfikowane Warsztaty Metodyczne

 „Nowe substancje psychoaktywne (NSP)  – zjawisko i uwarunkowania. Pomoc medyczna dla osób pod wpływem NSP”

Wprowadzenie do warsztatów – prof. nadzw. dr hab. Mariusz Jędrzejko

Program przygotowany przez WZPiNoS KUL w Stalowej Woli i Centrum Profilaktyki Społecznej

 

 14.15. Podsumowanie konferencji, wręczenie certyfikatów

 

Panel doktorantów i magistrantów (godzina 11.15)

Prowadzenie i referat: ks. dr Jerzy Dąbek (WZPiNoS KUL w Stalowej Woli, WSD w Sandomierzu)

Współczesne zagrożenia polskiej szkoły

 

Mgr Kaja Kasprzak (doktorantka, Parlament Europejski w Brukseli, Belgia)

Polityka walki z nowymi substancjami psychoaktywnymi. Zjawisko i jego uwarunkowania - konteksty społeczne i prawne

 

Kom. mgr Sylwester Marczak (Komenda Stołeczna Policji w Warszawie)

Zjawisko dystrybucji narkotyków i NSP w Warszawie – zjawisko, tendencje, przeciwdziałanie

Ks. dr Jacek Kucharski (WSD w Radomiu, członek Zarządu Krajowego Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II)

Sapiencjalne księgi Biblii a postmodernistyczne zagrożenia dzieci i młodzieży

Ks. dr Adam Szwedzik (WIT w Częstochowie)

Narkotyki i narkomania – wyzwania dla wychowania moralnego

Dr Bogdan Więckiewicz (WZPiNoS KUL w Stalowej Woli)

Nowy paradygmat postmodernizmu dotyczący systemu wartości i modelu rodziny polskiej młodzieży

Dr Mirosław Rewera (WZPiNoS KUL w Stalowej Woli)

Fonoholizm jako nowe zagrożenie wśród młodzieży

Mgr Orysya Uśka (doktorantka KUL; IT we Lwowie, Ukraina)

Globalizacja: szanse i zagrożenia

Mgr Ivan Hado (doktorant UPJPII; IT we Lwowie, Ukraina)

Święta Rodzina jako wzór dla współczesnych rodziców.

Mgr Oksana Wawrzyniak (doktorantka KUL; IT we Lwowie, Ukraina)

Agresja w sieci. Skutki przemocy medialnej na zachowania młodzieży

Mgr Andriy Yastremsky (doktorant KUL; IT we Lwowie, Ukraina)

Wychowanie seksualne w rodzinie w kontekście teorii gender w świetle adhortacji Amoris laetitia papieża Franciszka

Mgr Małgorzata Chmielewska (UTH w Radomiu)

Narkotyki a neuroprzekaźnictwo. Wpływ narkotyków na układ nerwowy

Mgr Dorota Trybusińska (UTH w Radomiu)

Nadużywanie leków jako problem ludzi starszych

Mgr Agnieszka Peszka (doktorantka Instytutu Psychologii PAN w Warszawie)

Pracoholizm w zawodzie nauczyciela – przyczynek do analizy problemu

Mgr Aneta Musiał (UTH w Radomiu)

Błędy jatrogenne w pracy pielęgniarki

 

Komitet naukowy konferencji:

Prof. zw. dr hab. Andrzej Kuczumow – dziekan WZPiNoS KUL w Stalowej Woli

Ks. dr hab. Roman B. Sieroń, prof. KUL

Dr hab. Piotr T. Nowakowski, prof. KUL

Dr hab. Jadwiga Daszykowska (KUL)

Prof. zw. dr hab. Roman Pelczar (KUL)

Dr hab. Edmund Juśko, prof. KUL

Dr hab. Danuta Grzesiak-Witek (KUL)

Ks. dr hab. Bogdan Zbroja (UPJPII Kraków)

Ks. prof. zw. dr hab. Pavol Dancak (PU Presov)

Prof. dr hab. Tamara Hovorun (KUL – Kiev)

Prof. dr hab. Lillya Morska (Uniwersytet Ivana Franki we Lwowie)

Prof. dr hab. Olga Kosovych (NPU Ternopil)

Ks. dr Jacek Uliasz (IT Lviv)

Ks. dr Jacek Kucharski (Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II, WSD Radom)

Ks. dr Jerzy Dąbek (KUL – WSD Sandomierz)

Dr Marcin Pilarski (Tarnobrzeg)

Dr hab. Agnieszka Saracen, prof. UTH – Wydział Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej UTH Radom

Dr hab. Mariusz Jędrzejko, prof. UTH – Wydział Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej UTH Radom

Dr Danuta Morańska – Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Dr Sylwester Bębas – Uniwersytet Pedagogiczny w  Krakowie

Autor: Rafał Podleśny
Ostatnia aktualizacja: 19.02.2018, godz. 09:15 - Małgorzata Wolak