Karmelici Bosi serdecznie zapraszają

w dniu 8 października 2016 r, do kościoła św. Józefa,

przy ul. Świętoduskiej 14 w Lublinie,

na uroczystość powrotu po konserwacji siedemnastowiecznego obrazu


"Koronacja Najświętszej Maryi Panny"

 

Program wydarzenia:

„Lublin miasto kultury - Odsłaniamy Piękno”


15.00 - odsłonięcie obrazu
15.10 – wykłady przybliżające zagadnienia związane z interpretacją
i konserwacją obrazu:
- Interpretacja teologiczna obrazu „Koronacja Najświętszej Maryi Panny” - O. dr hab. Marian Zawada OCD
- Wyobrażenia Koronacji Najświętszej Maryi Panny w kontekście historii sztuki - Prof. dr hab. Urszula Mazurczak (Instytut Historii Sztuki KUL)
- Prace konserwatorskie przy obrazie w kontekście restauracji wyposażenia kościoła Karmelitów Bosych
pw. św. Józefa w Lublinie - Magdalena Gawłowska (konserwator dzieł sztuki)i Katarzyna Tur-Marciszuk (WUOZ w Lublinie)
17.15 - rozmowy z prelegentami przy "małym co nieco"

 

 

Wydarzenie finansowane ze środków

Wydziału Kultury Urzędu Miasta Lublin.

/Folder PDF/

 

Autor: Ireneusz Marciszuk
Ostatnia aktualizacja: 04.10.2016, godz. 14:00 - Ireneusz Marciszuk