Agencja Fotograficzna Terra zaprasza na wystawę pt. "Terra. MY" inaugurującą działalność wystawiennniczą w 2009 r., którą można oglądać w holu Collegium Jana Pawła II do 30 stycznia br.

Wystawa prezentuje 22 fotografie, stanowiące najnowszy dorobek fotograficzny członków AF Terra. Trudno znaleźć wspólny mianownik dla zdjęć prezentowanych na wystawie, ponieważ każdy z autorów realizuje własną wizję sztuki fotograficznej. Stąd też wśród wystawionych prac można znaleźć zarówno subtelne portrety, delikatne i niemal oniryczne wizje, nastrojowe krajobrazy jak i wnikliwe obserwacje otaczającej rzeczywistości społecznej.
Autorzy prezentowanych prac to studenci, których łączy zamiłowanie do fotografii. Charakter wystawy odzwierciedla szeroki profil działaności Agencji, której członkowie mają możliwość rozwijania indywidualnych poszukiwań na polu fotografii.

Agencja Fotograficzna TERRA powstała na KUL w 1988 z inicjatywy Niezależnego Zrzeszenia Studentów KUL. Początkowa jej działalność skupiała się wokół fotografii reporterskiej, która dokumentowała gorący okres przełomu lat  80-tych i 90-tych. Obecnie zrzesza studentów próbujących swych sił na polu fotografii czarno-białej, kolorowej, cyfrowej zarówno dokumentalnej jak i artystycznej. AF TERRA organizując wystawy prac własnych, plenery i konkursy fotograficzne a także spotkania ze znanymi fotografami stara się rozpropagować fotografię jako medium pośredniczące w postrzeganiu świata.

Autor: Ireneusz Marciszuk
Ostatnia aktualizacja: 06.11.2014, godz. 10:28 - Ireneusz Marciszuk