Ramowy program konferencji przedstawia się następująco:

 

Pierwszy dzień - 24 kwietnia 2017 r. - Lublin, KUL

10.00 - 10.30

Rejestracja uczestników

10.30 - 11.00

Otwarcie konferencji - Władze Uczelni i Wydziału

11.00 - 12.00

Wykład inauguracyjny

Instytucjonalne uwarunkowania europejskiej polityki gospodarczej

prof. dr hab. Małgorzata Zaleska

12.00 - 14.00

Finanse państwa: permanentny wybór pomiędzy stabilnością a zaangażowaniem - debata z udziałem Ministrów Finansów w Polsce po 1989 roku

Moderatorzy:

prof. dr hab. Marian Żukowski

dr hab. Paweł Smoleń, prof. KUL

 

 

15.00 - 17.00

Sesja wspomnieniowa - Prof. dr hab. Zyta Gilowska - działacz polityczny, Wicepremier, Minister Finansów, Członek Rady Polityki Pieniężnej, Dyrektor Instytutu Ekonomii i Zarządzania KUL

Moderatorzy:

prof. dr hab. Jerzy Żyżyński

prof. dr hab. Marian Żukowski

 

Prof. Zyta Gilowska w pokoju Katedry Finansów Publicznych KUL Prof. Z. Gilowska wraz z prof. M. Żukowskim podczas XX Tygodnia Ekonomicznego KUL w 2010 roku
Prof. Zyta Gilowska podczas pracy w Katedrze Finansów Publicznych KUL Prof. Zyta Gilowska wraz z prof. Marianem Żukowskim podczas XX Tygodnia Ekonomicznego KUL w 2010 roku

 

18.00

Koncert Chóru Akademickiego KUL (Kościół Akademicki KUL)

 

 

Drugi dzień - 25 kwietnia 2017 r. - Lublin, KUL

08.00 - 09.00

Msza św. w intencji śp. Zyty Gilowskiej (Kościół Akademicki KUL)

09.00 - 11.00

Problemy finansów publicznych (sesja naukowa)

Moderator:

prof. dr hab. Teresa Lubińska

11.00 - 12.00

Wykład plenarny

Resolution jako narzędzie stabilności finansowej

Zdzisław Sokal, Prezes Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

12.00 - 14.00

Współczesne problemy sfery finansowej (sesja naukowa)

Moderator:

dr hab. Jolanta Szołno-Koguc, prof. UMCS

14.00 - 14.15

Podsumowanie obrad konferencji

prof. dr hab. Marian Żukowski

 

Sesja posterowa w czasie trwania konferencji - Centrum Transferu Wiedzy KUL

 

 

Trzeci dzień - 26 kwietnia 2017 r. - Świdnik, siedziba Rady Miasta

10.00 - 13.00

Połączone posiedzenie Rady Miasta Świdnika oraz Rady Naukowej i pracowników naukowych Instytutu Ekonomii i Zarządzania KUL, poświęcone pamięci prof. dr hab. Zyty Gilowskiej

Moderatorzy:

Waldemar Jakson - Burmistrz Świdnika

dr hab. Jolanta Szołno-Koguc, prof. UMCS

 

Autor: Zdzisław Błasiak
Ostatnia aktualizacja: 22.03.2017, godz. 09:23 - Grzegorz Zasuwa