Instytut Ekonomii i Zarządzania na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II pragnie serdecznie zaprosić wszystkich zainteresowanych problematyką finansów publicznych do wzięcia udziału w Konferencji

„FINANSE PUBLICZNE A ROZWÓJ GOSPODARKI”

organizowanej w dniach 24-25 kwietnia 2017 r. i poświęconej działalności naukowej, organizacyjnej oraz administracyjnej Pani Profesor Zyty Gilowskiej, byłej Wicepremier i Minister Finansów oraz wieloletniej Dyrektor Instytutu Ekonomii i Zarządzania, Kierownika Katedry Finansów Publicznych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie.

 

Zamiarem organizatorów konferencji jest przygotowanie Księgi Pamiątkowej w formie esejów (artykułów naukowych), na tematy związane z problematyką zainteresowań naukowo-badawczych oraz działalności publicznej Pani Profesor Zyty Gilowskiej.

W szczególności obejmuje to zagadnienia w następujących obszarach tematycznych:

  • finanse publiczne na poziomie makroekonomicznym
  • finanse lokalne jako segment finansów publicznych
  • innowacyjność i przedsiębiorczość w polityce regionalnej

Zaproszenie do udziału w niniejszej pracy zbiorowej jest skierowane do pracowników nauki, Przyjaciół i współpracowników Pani Profesor Zyty Gilowskiej.

Planowany termin wydania Księgi Pamiątkowej przewidywany jest na kwiecień 2017 roku.

 

Autor: Zdzisław Błasiak
Ostatnia aktualizacja: 18.10.2016, godz. 01:19 - Zdzisław Błasiak