Ramowy program konferencji przedstawia się następująco:

 

Pierwszy dzień - 24 kwietnia 2017 r.

10.00 - 10.30

Rejestracja uczestników

10.30 - 11.00

Otwarcie konferencji - Władze Uczelni i Wydziału

11.00 - 12.00

Wykład inauguracyjny na rozpoczęcie konferencji

12.00 - 14.00

Finanse państwa: permanentny wybór pomiędzy stabilnością a zaangażowaniem - debata z udziałem Ministrów Finansów w Polsce po 1989 roku

14.00 - 15.00

Obiad

15.00 - 17.00

Sesja wspomnieniowa - Prof. dr hab. Zyta Gilowska - działacz polityczny, Wicepremier, Minister Finansów, Członek Rady Polityki Pieniężnej, Dyrektor Instytutu Ekonomii i Zarządzania KUL.

 

Drugi dzień - 25 kwietnia 2017 r.

09.00 - 11.00

Problemy finansów publicznych (sesja naukowa)*

11.00 - 11.30

Przerwa kawowa

11.30 - 13.30

Problemy finansów samorządowych (sesja naukowa)*

13.30 - 14.00

Podsumowanie i zakończenie konferencji

14.00 - 15.00

Obiad

 

* - równolegle do sesji naukowej istnieje możliwość udziału w sesji posterowej. 

Autor: Zdzisław Błasiak
Ostatnia aktualizacja: 20.02.2017, godz. 00:44 - Joanna Nucińska