Szanowni Państwo,

 

piętnasta już konferencja z cyklu ArgDiaP w zamiarze swoim ma łączyć badania współczesnej teorii argumentacji z dociekaniami prowadzonymi w nurcie klasycznej retoryki. Wspólne dla obu dyscyplin jest zainteresowanie skutecznym przekonywaniem do swoich racji w stosunkach międzyludzkich. Różne konteksty i metody stanowią o wewnętrznym bogactwie tych dyscyplin, a także różnicują je między sobą. Liczymy, że konferencja jako miejsce spotkania badaczy z różnych środowisk i specjalizacji przyczyni się do rozwoju wiedzy o argumentacji i otworzy nowe pola do współpracy ujawniając niedostrzegane dotąd, nowe perspektywy badawcze.

W trakcie konferencji odbędzie się debata panelowa poświęcona wykorzystaniu elementów teorii argumentacji i retoryki w programach szkół i uczelni. Panelowi przewodniczyć będzie Michał Federowicz – wieloletni dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych, obecnie kierujący Szkołą Nauk Społecznych IFiS PAN. Do dyskusji zaproszeni będą goście specjalni oraz wszyscy uczestnicy konferencji ArgDiaP 2017 (więcej informacji wkrótce). Konferencja wraz z debatą panelową pomyślana jest jako element szerszej dyskusji nad kierunkami rozwoju Polskiej Szkoły Argumentacji, zainicjowanej w 2013 r. w Warszawie na jedenastym spotkaniu ArgDiaP. Pierwsze rezultaty tej dyskusji zawiera artykuł „The Polish School of Argumentation: A Manifesto”, podpisany przez 55 polskich uczonych (Budzyńska et al 2014).

 

W przeddzień konferencji 24 października 2017 odbędzie się 4ty IGSAR: warsztaty z zakresu argumentacji i krytycznego myślenia dla uczniów szkół średnich, studentów wszystkich kierunków oraz doktorantów (więcej informacji wkrótce; zobacz poprzednią edycję). Propozycje referatów w formie streszczeń do 3.000 znaków należy nadsyłać do 1 15 września 2017 poprzez system EasyChair (szczegółowe informacje dotyczące zgłoszeń i rejestracji znajdują się poniżej).

 

Wszystkie osoby prezentujące referat w trakcie 15tej konferencji ArgDiaP zostaną zaproszone do zgłoszenia artykułu w terminie do 5 lutego 2018 do specjalnego numeru czasopisma (więcej informacji wkrótce). Numer specjalny będzie otwierał artykuł podsumowujący wnioski z dyskusji panelowej, w szczególności dotyczący programu i metod wprowadzenia elementów teorii argumentacji i retoryki do programu szkół średnich i studiów. Współautorami artykułu będą wszystkie osoby biorące udział w panelu (zarówno zaproszeni eksperci jak i uczestnicy konferencji ArgDiaP) na wzór artykułu podsumowującego wyniki dyskusji panelowej na konferencji ArgDiaP 2015 („Co to jest dobry argument” Szymanek et al 2016). Wszystkie zgłoszenia będą poddane recenzji.

 

Zapraszamy do Lublina!

Organizatorzy

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 01.09.2017, godz. 22:43 - Andrzej Zykubek