Narodowe Centrum Badan i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu IV Szkolnictwo wyższe i nauka w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki informuje o rozpoczęciu naboru uczestników na kolejne, IV Ponadnarodowe Forum Partnerskie.

    Celem Forum jest dalsze stwarzanie możliwości zawiązania partnerstw projektowych, do projektów współpracy ponadnarodowej realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

    Forum odbędzie w dniach 25-26 kwietnia br. w Warszawie.  

   

    Więcej: NCBiR-forum

Autor: Kamil Dębiński
Ostatnia aktualizacja: 21.05.2012, godz. 12:39 - Beata Kaczan