/KOMUNIKAT/

ZAPROSZENIE

 

Stowarzyszenie Miłośników Witraży „ARS VITREA POLONA” zaprasza do wzięcia udziału w IX konferencji naukowej Witraże - dziedzictwo cenne czy niechciane?, organizowanej we współpracy z Instytutem Historii Sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Honorowy patronat nad konferencją zechciał roztoczyć Jego Magnificencja ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński, rektor KUL.

Konferencja odbędzie się w Lublinie w dniach 9 – 11 października 2015 roku. Jej celem jest przedstawienie kondycji dziedzictwa witrażowego, określenie problemów konserwatorskich stwarzanych przez witraże, zwrócenie uwagi na postrzeganie witraży przez właścicieli oraz służby ochrony zabytków. W trakcie spotkania jest przewidziana wycieczka szlakiem witraży w kościołach Lublina i najbliższej okolicy miasta.

Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń (referat – do 20 minut, komunikat – do 10 minut) do dnia 1 kwietnia 2015 roku na adres: dkleszcz@onet.pl.

Prosimy także o zgłaszanie się osób zainteresowanych tylko biernym udziałem.

Udział w konferencji jest bezpłatny, natomiast wszyscy uczestnicy sami pokrywają koszty zakwaterowania i wyżywienia.

Zainteresowanych dotychczasową działalnością Stowarzyszenia „ARS VITREA POLONA” zapraszamy na stronę: www.stowarzyszenie-witrazy.pl.

 

Z poważaniem            

Danuta Czapczyńska-Kleszczyńska

 

/Zaproszenie na konferencje witrazowa - PDF/

Autor: Ireneusz Marciszuk
Ostatnia aktualizacja: 18.03.2015, godz. 14:04 - Ireneusz Marciszuk