autor: Z. Fischer (red.)
tytuł: Zarys analizy struktury krajobrazu tundry arktycznej
wydawnictwo: Wydawnictwo Diecezjalne Sandomierz
miejsce wydania: Lublin
data wydania: 2003
liczba stron: 48
numer ISBN: 83-7300-238-3

 

 

 

 

 

 


 

zarys_s_400

Przedstawione opracowanie jest wynikiem naukowego wyjazdu studentów III i IV roku, specjalizujących się przy Katedrze Ekologii Krajobrazu, odbytego w lipcu 2002 roku. Wyjazd ten został zrealizowany przez pracowników Katedry Ekologii Krajobrazu z pomocą kierownictwa Uniwersytetu i Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, a prezentowane materiały w większości zostały opracowane przez magistrantów tejże Katedry. Pobyt grupy na samym Spisbergenie był zaledwie kilkudniowy, tak więc prezentowane materiały są wynikiem obserwacji oraz analizy własnych zdjęć fotograficznych i danych literaturowych. Przekazana do druku publikacja jest typowym opracowaniem o charakterze dydaktyczno-naukowym i nie pretenduje do miana publikacji badawczo-naukowej. W opublikowanym "Zarysie analizy struktury krajobrazu tundry arktycznej" przedstawiono strukturę tego krajobrazu w układzie horyzontalnym i wertykalnym omawiając zarówno warunki klimatyczne, geomorfologiczne, czynniki cywilizacyjne, układ struktury przestrzennej oraz strukturę troficzną. W opracowaniu uzasadniono, że jest to typowy krajobraz kształtowany czynnikami klimatycznymi i geomorfologicznymi oraz cechujący się niezmiernie wysoką mikro-heterogennością.
     
SPIS TREŚCI
Wstęp 4
1. Krajobraz tundry arktycznej - wprowadzenie 6
2. Układ horyzontalny 9
2.A. Krajobrazowe czynniki macierzyste 9

2.A.a. Czynniki klimatyczne

Kilka uwag o klimacie krajobrazu spitsbergeńskiej tundry arktycznej

9

2.A.b. Czynniki geomorfologiczne

Uwagi o rzeźbie geomorfologicznej Spitsbergenu

13

2.A.c. Czynniki cywilizacyjne

Krajobraz kulturowy Spitsbergenu (Svalbardu)

16

2.B. Płaty krajobrazowe

Próba charakterystyki płatów krajobrazowych tundry arktycznej spitsbergeńskiej

25

2.C. Korytarze krajobrazowe

Próba charakterystyki korytarzy krajobrazowych w tundrze arktycznej spitsbergeńskiej

30
3. Układ wertykalny 33

3.A. Piramida troficzna

Zarys charakterystyki struktury troficznej tundry arktycznej

33

3.B. Poziom destruentów

Specyfika bioenergetyczna systemu glebowego tundry arktycznej

36
4. Krajobraz tundry arktycznej - podsumowanie 41
Piśmiennictwo 43

 

Autor: Daniel Klich
Ostatnia aktualizacja: 17.09.2014, godz. 14:37 - Sylwia Gielarek