Skład Zarządu Komisji Uczelnianej: 

 

1. Tomasz Ożóg – przewodniczący
2. Arkadiusz Jabłoński – wiceprzewodniczący
3. Wiktor Kapłan – wiceprzewodniczący
4. Dorota Mazurek – sekretarz
5. Łucja Badeńska – skarbnik
6. Janina Gawrysiak
7. Sławomir Dąbrowski
8. Marek Dul
9. Janusz Kuchno
10. Stanisław Kubiszyn

 

Komisja ds. nauki:

Arkadiusz Jabłoński

Tomasz Ożóg

Wiktor Kapłan

 

 

Komisja organizacyjna:

Dorota Mazurek

Marek Dul

Stanisław Kubiszyn

Janusz Kuchno

 

 

Komisja socjalna:

Sławomir Dąbrowski

Janusz Kuchno

Łucja Badeńska

Janina Gawrysiak

 


Komisja ds. nagród:

Łucja Badeńska

 

 

Komisja administracyjno-finansowa:

Tomasz Ożóg / Sławomir Dąbrowski

 

 

 

 

 

 

Autor: Dorota Marzec
Ostatnia aktualizacja: 07.06.2010, godz. 18:36 - Dorota Mazurek